julelotteriet

Julelotteriet er LC Arendals tradisjonsrike lotteri som snart fyller 60 år. Det er takket være generøse gaver fra næringsdrivende i Arendal.  Du visste kanskje ikke at alt av innsamlede midler går uavkortet til Lions hjelpearbeid? Ikke minst nærmiljøet nyter godt av det. Her nevnes kort: tur for eldre, besøkstjeneste på bo- og omsorgssentrene og det virkningsfulle læringsprogram Mitt Valg som LC Arendal tilbyr barnehager og skoler i kommunen. Det er et suverent program for sosial og emosjonell læring for barn og unge slik at de står bedre rustet til utfordringene de møter i oppveksten. 

Lotteriet holdes hvert år med salgsstart i november, men grunnet Covid 19 valgte klubben å utsette gjennomføringen i 2020. Klubben håper å
kunne gjennomføre lotteriet som vanlig i 2021. Da vil du kunne finne oppdatert informasjon på denne side.