Rapport Soneprosjekt MD104 D, sone 3

Rapport Soneprosjekt MD104 D, sone 3

Publisert av Leonard Seneger den 01.03.21.

I Sierra Leone er det mer enn 600 000 barn som ikke har en lokal skole, og nesten 70% av
befolkningen er analfabeter. Sierra Leone er rangert av FN som et av verdens fattigste land.
Borgerkrigen som endte i 2001, etterlot et land i ruiner og befolkningen led både fysisk og mentalt.
En av de viktigste ting som trengs for å gjenoppbygge landet, er unge mennesker med god
utdannelse. Samtidig vil god utdanning bidra til å gi unge mennesker den beste muligheten til å
bygge en trygg fremtid for seg selv og sine familier.
Sierra Leone tilbyr gratis barneskole for alle barn. Dette betyr at staten vil overta driften av skolen
når den er ferdig. Ifølge kunnskapsministeren betyr dette ... at skolen får lærere og midler til ordinær
drift så lenge skolen har elever. Skolen vi blir merket med Lions-emblemet ved inngangen, og vi vil
også at skolen skal bære navnet Lions Arendal.
Det er derfor med stolthet og glede at jeg kan si at skoleprosjektet i Sierra Leone er i rute og alt tyder
på at ca 200 barn kan begynne på skolen i september 2021. Dette takket være en stor innsats fra
klubber i MD 104 sone 3 samt Matching Grant tilskudd på US $ 39435,-
Prosjektet er nå inne i sitt siste år og vi starter med innvendige arbeider, dører og vinduer for så å
avslutte med elektrisk oppkopling, vann og utvendige arbeider i skolegården.
Det er ingen tvil om at dette er et 100% Lions-prosjekt som har latt seg gjennomføre sammen med
vår samarbeidspartner Foreningen Norge-Sierra Leone gjennom Alton Bendu som kjenner
forholdene, har de nødvendige lokale kontakter og kan følge opp prosjektet med kvalifiserte
hjelpere. Alton befarte skolebygget i begynnelsen av februar og kan rapportere at det blir et flott
bygg.
En stor takk til klubbene i sonen som har sagt ja til prosjektet og dermed gjort dette mulig.

En takk også til 43 av distriktets klubber som har plusset på kontoen ved å donere kr 1000,-
Gjenstående arbeid er budsjettert til kr.160.000,- som vi har dekning for dersom alle deltakende
klubber betaler sin del i 2021.
LC Arendal har lånt oss kr. 56000,- som sikrer ferdigstillelse av prosjektet. LC Arendal ønsker
selvfølgelig at lånet kan tilbakebetales og ytterligere donasjoner fra klubber i distriktet vil derfor
være takknemlig.

Med hilsen og takk

Kjell-Tore Andersen, Arne Husebye, Lars Erik Løvdal
IR komiteen

Lokale medhjelpere en sliten Mariata som sørger for at alt kommer på plass og blir der.


Informasjon er tom